Toimetamine

Sageli toimub „esmakohtumine” potentsiaalse äripartneri või kliendiga, kui ta loeb teavet teie ettevõtte kohta. Kui soovite tagada, et teie ettevõtet esindavad tekstid (olgu nendeks reklaamid või kasutusjuhendid) on sama kvaliteetsed kui teie pakutavad tooted või teenused, võiksite kaaluda tekstide toimetamist. Meie tähelepanelikud toimetajad kontrollivad, et iga täht ja tähemärk oleks õiges kohas. GoodWord kasutab keeletoimetajatena vaid eesti keelt emakeelena kõnelevaid filolooge.

Tõlke toimetamine

Tõlke toimetamist eristab teistest toimetamisteenustest tõlketeksti ja lähteteksti vastavuse kontrollimine. Kvaliteetse tõlke tagamiseks on oluline, et selle vaataks üle teine spetsialist. Kuigi tõlkijad on tihtipeale ka suurepärased toimetajad, on oma töös siiski raske vigu näha. Tõlke toimetamisel parandab toimetaja võimalikud sisu- ja keelevead, samuti kontrollib üle tõlkes esineva erialaterminoloogia. Tõlke toimetamise eesmärk on veenduda, et teksti sisu ja algne tähendus oleks õigesti edasi antud, kontrollida teksti terviklikkust (nt terminite ühtlast kasutamist) ning samuti ei jää tähelepanuta tõlke grammatiline korrektsus.

Keeletoimetamine

Keeletoimetaja ülesanne on veenduda teksti keelelises korrektsuses, tehes selleks tekstis keele- ja stiiliparandusi. Sealhulgas sõnastab keeletoimetaja ümber lauseid, parandab sõnavalikut, ühtlustab stiili, parandab õigekirja- ja loogikavigu ning kontrollib terminoloogia õigsust. Keeletoimetamise teenus on oluline kõigile, kes tahavad olla kindlad, et neid esindav tekst on korrektne ja veatu. Näiteks võib lasta toimetada ettevõtte veebilehte, toote kasutusjuhendit, teenuse reklaamteksti, aga miks mitte ka lõputöid ja muid tekste, mis ei tohiks vigu sisaldada.

Korrektuur ja väljastuskontroll

Korrektuur on keeletoimetamise vähemnõudlikum versioon, mille eesmärk on parandada trüki- ja kirjavead, s.t kontrollida kirjavahemärke, õigekirja, rektsioone jms. Korrektuuri puhul ei tee toimetaja alg- ja lähtteksti sisulist võrdlust, kuid samas tagab tõlke loomulikkuse. Samuti sobib korrektuur valmistekstidele, mille puhul on oluline keeleline korrektsus. Väljastusülevaatus on mõeldud juba toimetatud teksti lõplikuks viimistlemiseks. Üldjuhul tehakse väljastuskontroll pärast kujundus- ja küljendustöid. Selle etapi käigus võrdleb toimetaja tõlget originaaltekstiga, et veenduda teksti täpsuses. Sealhulgas kontrollib toimetaja sisukorra, tabelite, jooniste vastavust, samuti jälgib, et tekst ei sisaldaks õigekirja- ega poolitusvigu. Väljastusülevaate puhul ei tehta enam muudatusi sisus ja stiilis. Väljastusülevaatus tehakse üldjuhul PDF-failis.

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust aadressil info@goodwordtranslation.com.